Üye ol – Üye Girişi

Sosyopix Com’a Üye Ol

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili tarafıma yapılan bilgilendirmeyi okudum. Kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum. Ürün ve Hizmetlere erişmek için adınız, soyadınız, adresiniz, eposta ve fatura bilgileriniz gibi kendinizle ilgili bilgileri vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bu tür bilgilerin daima gerçek, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz. Portal kapsamında yer alan Ürün ve Hizmetler’e erişmek için yer verilen şartlara uymakla yükümlü olduğunuzu; ancak son gizlilik, satın alma, kullanıcı ve hizmet şartlarında belirlenen düzenlemeler çerçevesinde Ürün ve Hizmetler’i indirme, yükleme ve/veya kullanma hakkına sahip olacağınızı kabul etmektesiniz. İçerik Sağlayıcı, Portal üzerinde yer alan herhangi bir hizmet veya ürün için ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değişiklik yapma, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır (ancak bu konuda yükümlülük taşımamaktadır).

Genel Değerlendirme Testleri ürünümüzün kurgusu gereği, İşveren üyelerimizin talimatı ile size ilettiğimiz ve sizin çözdüğünüz envanter testlerinin sonuçlarını topluyoruz. Şirket’in size destek sağlayarak müşteri memnuniyeti arttırmaya yönelik meşru menfaati gereği telefon görüşmelerimiz sırasında elde ettiğimiz ses kayıtları aracılığıyla topluyoruz. Kariyer.net üyesi İşveren’ lerin hizmetlerden yararlanabilmek için desteğe ihtiyacı olduğu durumlarda, desteğin sağlanması için kesinlikle gerekliyse, İşveren Müşteriler ile paylaşılabilir. Aday, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb.

C Veri Kategorileri Ve Örnek Veri Türleri

Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sözleşmeler ile, web uygulamaları, mobil uygulamalar ile, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) ve Iilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz basılı formlar aracılığıyla veya tarafınızca beyan edilen kartvizit vb. diğer belgelerle toplanmaktadır. Üye, Yenibiriş’e Üye olarak, işbu Gizlilik Prensipleri’ni okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve Gizlilik Prensipleri’nin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu, Gizlilik Prensipleri’ne uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Üye ol

Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir. Hesabım Sayfası Üye’nin Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder. ​Kişisel verileriniz, zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ya da yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.

Çocuk & Bebek Odasi

kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden paribahis silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu Yenibiriş kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder. Yenibiris.com, bireysel üyelerine internet üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanımaktadır.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve DP, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

N11 Com’a Üye Olun

Aday, “Üyeliği Tamamla” “Facebook ile Üye Ol” veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş (“Şirket”) ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) akdetmiş olur. 14 maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmıştır. ATAŞ’ın üyelik başvurusunu kabulü üzerine yürürlüğe girer. Kullanıcıların Üye olabilmek için başvuru sırasında doldurdukları kişisel bilgilerini içeren formu ifade eder.

Üye ol

İletişim İzni kapsamında TeknoSA İç ve Dış Tic. tarafından pazarlama amaçlı ileti almak istiyorum. Açık rızam kapsamında bana özel oluşturulan kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

Sofra Grubu

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Benzer şekilde, PAS ürününü satın alan müşterimiz, istihdam amaçlı değerlendirdiği adaydan kişilik envanteri talep ettiği durumda, adaya ve işverene destek olabilmek amacıyla, kişilik envanteri sürecine destek aldığımız ve Şirket adına veri işleyen tedarikçimize gerekli verilerinizi aktarıyoruz. Bunların, özgeçmiş oluşturma esnasında size özgeçmişte sorulmayan fakat kendi seçiminizle belirttiğiniz verdiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine kaydetmek suretiyle işliyoruz Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, özgeçmişte bulunan bilgiler dışında herhnagi bir kişisel verinizi özgeçmişinizde belirtmemenizi öneririz. Özgeçmişinizin bütün Kariyer.net üyesi işverenler tarafından da görüntülenebilmesini seçerseniz, bu durumda özgeçmişiniz Kariyer.net üyesi müşteriler ile, çalışan arayışlarında yardımcı olmak amacıyla paylaşılmaktadır. Adayın, özgeçmişi dahil platformda girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.

  • Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.
  • (“Teknosa” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *